070-884 67 00

Företag

Vi hittar lösningarna till era byggnadsprojekt

Detta erbjuder vi dig som kund:

  • Serviceavtal
  • OVK besiktning
  • Om till och nybyggnation
  • Radonutredning samt åtgärder
  • Felsökning
  • Kanalrensning
  • Aggregatbyte
  • Energibesparande åtgärdsförslag
  • Ventilationsprojektering

Vi utför våra arbeten med högsta noggrannhet och strävar alltid mot att utförandet ska hålla hög kvalitet och miljöklass. 

Kontakta oss

2018-08/vent1
2018-08/1534232527_gripen-bygghall
2018-08/vent-2