070-884 67 00

Tjänster

Vi anpassar efter dina behov

OVK besiktning

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet i de flesta offentliga byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen görs av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ger också förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning). Se vår lista nedan med intervaller för olika kategorier av byggnader.

  • Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem 3 år

  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation 3 år

  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation 6 år

  • En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Radonutredning

Det är viktigt att radonbesiktningsmannnen är kompetent både inom ventilation och radon för att kunna fastställa vilken typ av åtgärd som behöver utföras. Vi har just den kompetensen och erfarenheten. Besiktningsmannen mäter fastigheten med mätinstrument, markmätare samt mätare för byggnadsmaterial. Du som kund erhåller protokoll över mätningen samt ett åtgärds- och kostnadsförslag.

Om till och nybyggnation

Behöver du hjälp med att beräkna en om till eller nyinstallation så kan du känna dig trygg med oss. Vi har lång erfarenhet av alla möjliga olika projekt stora som små. Aggregatbyten eller kompletteringar. Vi anpassar efter dina behov. 

Service

Service av ditt ventilationssystem är nödvändigt för att det ska fungera optimalt, det kan gälla filter, rensning, kalibrering eller justering. Vi skriver gärna serviceavtal med kund och tecknar avtal för OVK-besiktning så att det stämmer med tidsintervallen.

Kundmöte?

Vi erbjuder 1 timme utan kostnad

Kontakta oss

2018-08/r-nsa-r-ren
2018-08/gamla-stan-4
2018-08/tomtaklint1